PostHeaderIcon 18.Yüzyılda Avrupa ve Osmanlı Devleti Video Ders Anlatımı

1.  KONU: XVIII.YÜZYILDA AVRUPA VE OSMANLI DEVLETİ'NİN GENEL DURUMU

TEMEL KAVRAMLAR

İTTİFAK

DENGE POLİTİKASI

MİLLÎ ÇIKAR

MAKYAVELİZM

DİPLOMASİ

ESHAM

SEBİL

SÖMÜRGECİLİK

SANAYİ İNKILABI

GREK PROJESİ

KOLONİ

MİLLİYETÇİLİK

LAİKLİK

İHTİLAL

İNSAN HAKLARI

NİZAMICEDİT

İRADICEDİT

SEFARETNAME

1. AVRUPA DEVLETLERİNİN GENEL DURUMU

XVIII. yüzyılda Avrupa'da mutlakiyet yönetimine dayalı merkezî krallıklar ve prenslikler bulunmaktaydı.

XVIII. yüzyıl, Avrupa tarihi devletler arası politika ve çıkar çatışmalarında diplomasi ve ittifakların ön plana çıktığı bir dönemdir. Bu ittifakların oluşumunda dinî birliktelikler ve devletlerin millî çıkarları belirleyici olmuştur. Avrupa devletleri Makyavelizm olarak bilinen 'amaca ulaşmak için her türlü araca başvurmanın uygun olduğu' anlayışıyla hareket etmişlerdir. Zenginlik kaynaklarını ele geçirerek birbirleri üzerinde hâkimiyet kurmaya çalışmışlardır. Bu nedenle XVIII. yüzyıl boyunca birbirleriyle savaşmışlardır. Bu yüzyılda Avrupa'daki krallıklar arasındaki akrabalık bağlarından dolayı veraset savaşları yaşanmıştır. Uzun süren savaşlar, devletlerin ekonomilerini bozmuş, devletleri çıkarları doğrultusunda ittifak kurmaya yöneltmiştir.

"Bizim ebedî düşmanlarımız ve dostlarımız yoktur, sadece ebedî ülke çıkarlarımız vardır." sözünden hareketle Avrupa devletlerinin dış politikalarını tartışınız.

2. OSMANLI DEVLETİ VE AVRUPA DEVLETLERİNİN DIŞ POLİTİKASI

OSMANLI DEVLETİ: 3.SELİM OSMANLI SULTANI

Üç kıtada büyük bir ülkeyi yönetiyorum. Ancak ülkem Avrupa devletleri karşısında siyasi, ekonomik, askerî ve sosyal açıdan gerileme içerisine girdi. Avusturya ve Rusya ile yapılan savaşlar sonunda ülkem ağır kayıplara uğradı. Kadim dostumuz olan Fransa topraklarımıza saldırdı. Bir yandan devletimin kaybettiği toprakları geri alma mücadelesi verirken diğer yandan Avrupa devletleri arasındaki rekabet ve mücadeleden yararlanarak ülkemin toprak bütünlüğünü korumaya, devletimin geleceği için dünyanın değişen ve gelişen şartlarına göre Nizamıcedit ıslahatlarını yapmaya çalışıyorum.

FRANSA: NAPOLYON BONAPART FRANSA İMPARATORU

Büyük bir imparatorluk kurmak istiyorum. Devletim, Yedi Yıl Savaşıyla birlikte birçok sömürgesini İngiltere'ye bırakmak zorunda kaldı. Avrupa ve Akdeniz'e hâkim olmak istiyorum ve karşımdaki en büyük rakibim İngiltere'yi yenmek için her türlü ittifaka hazırım. Osmanlı Devleti'yle ülkem arasındaki ilişkiler iyi ve Fransa bu dostluğun karşılığını her zaman fazlasıyla aldı. Ülkemin çıkarları söz konusu olduğunda Osmanlı toprağı olan Mısır'a saldırdım ve çıkarlarım gereği, Osmanlı Devleti aleyhine Rusya ile gizli Tilsit Antlaşmasını yaptım.

İNGİLTERE: William Pit İNGİLTERE KRALI

 

Benim ülkem dünyanın ve Avrupa'nın büyük imparatorluklarından biridir. Güçlü donanmamız ve diplomasiden iyi anlayan politikacılarımız sayesinde üzerinde güneş batmayan bir imparatorluk kurmaya çalışıyorum. Osmanlı Devleti, stratejik konumu, yer altı ve yer üstü kaynakları açısından ülkem için çok önemlidir. Eğer Ruslar, sıcak denizlere iner ve Fransızlar Akdeniz ve Mısır'da hâkimiyet kurarsa sömürgelerime zarar verebilirler. Bu nedenle 1791'den itibaren Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü koruma politikasını başlattım.

AVUSTURYA : 2. JOSEF AVUSTURYA İMPARATORU

Ülkem çok uluslu yapıya sahiptir. Bu yüzden milliyetçilik akımından endişe duyuyorum. Tarih boyunca Osmanlı Devleti'yle Orta Avrupa ve Balkan hâkimiyeti yüzünden savaştım. Ancak şimdi şartlar değişti. Prusya, ülkemle Alman birliği için mücadele ediyor. Rusların ve Fransızların milliyetçi propagandaları beni rahatsız ediyor Rusların Slav ırkının birliğini savunarak Balkanlarda yayılma politikası karşısında, ülkem Ziştovi Antlaşmasından (1791) sonra Osmanlı Devleti'yle barış politikası izlemeye karar verdi.

RUSYA: RUS ÇARI 1. PETRO

Ülkem için büyük hayallerim var. Ülkemin kalkınmasını sağlamak için Avrupa ülkelerine gittim ve incelemelerde bulundum. Reformlar gerçekleştirerek ülkemi kalkındırdım ve önüne hedefler koydum. Bu hedeflerim arasında sıcak denizlere ulaşmak ve Baltık Denizi'ne hâkim olmak vardır. Baltık Denizi'ne hâkim olmak için İsveç, Balkanlar ve Orta Avrupa'ya hâkim olmak için ise Lehistan üzerinde hâkimiyet kurmak gerekecektir. En önemli hedefim, Osmanlılardan Kırım'ı alıp Karadeniz'e ulaşmaktır. Daha sonra ise Balkanları ve Boğazları alarak Ege ve Akdeniz'e inip dünyada söz sahibi olmak istiyorum. Eğer Fransa ve İngiltere Osmanlı topraklarında yayılmak isterse kendi çıkarlarımız için Osmanlı Devleti'ni korumalıyız. Ülkem, Kafkasya ve Orta Asya'da genişlemeyi de ihmal etmemelidir.

Son Güncelleme (Pazar, 15 Kasım 2015 22:15)

 
Üye Girişi
Lütfen Üye Olunuz...Loading
Türkiye`nin İnanç Merkezleri
Google Dil Çeviri Robotu
Türk ve Dünya Tarihi
Google Grupları
Türk ve Dünya Tarihi grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Site İçi Arama Motoru
Ana Sayfa 18. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi 18.Yüzyılda Avrupa ve Osmanlı Devleti Video Ders Anlatımı

 

Kaplıca Şifalı Su Çamur Su Water Meslek Dersleri