PostHeaderIcon Dördüncü Mehmet Dönemi

4.Mehmet Dönemi video

4. Mehmet Dönemi Ders Notu

IV Murat öldükten sonra yerine İbrahim, padişah oldu. ibrahim dönemi (1640-1648) vezirlerin yönetime karıştığı, yeniçerilerin çokça isyan çıkarttığı, iç karışıklıkların yoğun yaşandığı bir dönem olmuştur 1648'de yeniçerilerin bir isyanı sonunda ibrahim tahttan indirilmiş ve yerine çocuk yaşta olan IV Mehmet padişah olmuştur IV Mehmet, kendisi yönetecek çağa gelinceye kadar ülkeyi IV. Mehmet'in annesi ve vezirler yönetmiştir.

1. IV. MEHMET DÖNEMİ ISLAHAT ÇALIŞMALARI:

IV Mehmet, yönetimi annesinin ve vezirlerin elinden aldıktan sonra devletin kötü gidişine son verebilmek için güvendiği devlet adamlarını göreve getirdi. IV Mehmet'in görevlendirdiği bazı devlet adamları ve yaptıkları ıslahatlar şunlardır

Tarhuncu Ahmet Paşa

Çoğunlukla maliye alanında ıslahatlar yapmıştır Devletin en önemli sorununun gelir-gider dengesizliği olduğunu düşünüyordu. Has ve zeamet gelirlerini doğrudan hazineye aktardı Saray masraflarını kıstı ve hediyeler verilmesini azalttı Modern anlamda ilk kez bütçe çalışması yaptı. Rüşvet alınmasını engellemeye çalıştı Hazineye borçlu olanlardan tahsilat yaptı.

Padişaha sunduğu şartları kabul olan Köprülü Mehmet Paşa, orduyu disiplin altına aldı. Hatalı gördüğü devlet adamlarını görevden uzaklaştırdı İstanbul'da görüş ayrılığındaki bazı din ulemasını değişik yerlere görevlendirip tartışmalara son verdi. Görevini yapmayan memur ve askerin maaşını kesti. Donanmayı düzenledi. Ordu ve donanmada yaptığı ıslahatlar başarılı oldu ve Venediklilerden Bozcaada ve Limni adaları geri alındı. Erdel beyinin isyanını bastırarak devlet otoritesini güçlendirdi.

Köprülü Fazıl Ahmet Paşa:

Köprülü Mehmet Paşa'nın ölümünden sonra sadrazamlığa getirilen oğlu Köprülü Fazıl Ahmet Paşa ekonomik ve askerî alanda yeniliklere ağırlık verdi. Devlet giderlerini kıstı. Bütçe açığını azalttı Orduyu yeniden düzenledi. Topçu sınıfını güçlendirdi. Fazıl Ahmet Paşa İstanbul Çemberlitaş'ta kütüp­hane kurdurdu

XVII. yüzyılda padişah ve sadra­zamların gerçekleştirdiği ıslahat çalışmalarının genel özellikleri şöyledir.

XVII. Yüzyıl Islahatlarının Genel özellikleri

- Kişilere bağlı kalmıştır. Devamlılık olmadığı için sonuca ulaşılamamıştır.

- Nedenleri araştırılmadan sorunlara çözüm arandığı için kalıcı çözümler bulunamamıştır.

- Avrupa'daki gelişmeler takip edilememiştir.

- Yapılan ıslahatlar daha çok askerî alanda yapılmıştır

- Islahatlara yeniçeriler, devlet adamları, saray kadınları ve ulema engel olmaya çalışmıştır, o Baskı ve şiddet yolu ile devlet otoritesi sağlanmak istenmiştir. Ancak bu yol, ıslahatların halk tarafından benimsenmesine engel olmuştur.

2. IV. MEHMET DÖNEMİ SİYASİ OLAYLARI

IV Mehmet döneminde içeride ıslahat çalışmaları yapılırken dışarıda ise Avrupa devletleri ile mücadeleler devam etmekteydi.

a. Osmanlı-Venedik İlişkileri

Kanuni Sultan Süleyman döneminde Doğu ve Orta

Akdeniz'deki adaların alınmasıyla buradaki üstünlük Osmanlı Devleti'ne geçmiştir Ancak Venedik bu durumu bir türlü kabullenemedi. Girit Adası'nı elinde bulunduran Venedikliler her fırsatta Osmanlı'nın ticaret yapan ya da hacı taşıyan gemilerine saldırıyorlardı. Osmanlı Devleti'nin tam anlamıyla Akdeniz'e hâkim olabilmesi için stratejik önemi olan Girit'i alması gerekiyordu. Bu nedenlerle Osmanlı donanması 1645'te Girit'i kuşattı. Kuşatma sırasında Venedik bir ara Çanakkale Boğazı'nı abluka altına aldı. Köprülü Mehmet Paşa ablukayı kaldırdı. Papalık liderliğinde Fransa ve ispanya Venedik'e yardıma geldi. Kuşatma tam 24 yıl sürdü. 1669'da Köprülü Fazıl Ahmet Paşa döneminde ada fethedilebildi. Kuşatmanın bu kadar uzun sürmesi hem Osmanlı maliyesini hem de Osmanlı donanmasını olumsuz yönde etkilemiştir. Ayrıca Osmanlı donanmasının eski gücünde olmadığını göstermiştir.

b. Osmanlı-Avusturya İlişkileri

1606 Zitvatorok Antlaşması'yla sağlanan İki ülke arasındaki barış ortamı Avusturya'nın Erdel Beyliği'nin iç işlerine karışmasıyla yeniden bozuldu. 1662'de başlayan savaşlarda Köprülü Fazıl Ahmet Paşa Uyvar Kalesi'ni ele geçirdi. Uyvar Kalesi'nin alınmasından sonra Avrupa'da Uyvar önünde bir Türk gibi güçlü" sözü söylenir oldu. Avusturya'nın barış isteği ile 1664'te Vasvar Antlaşması'nın imzalanması ile son bulmuştur Bu antlaşmaya göre:

- Uyvar ve Neograd Kaleleri Osmanlı'ya bırakıldı

- Avusturya, Osmanlı Devleti'ne savaş tazminatı verecekti.

- Erdel, Osmanlı Devleti'ne bırakılacaktı

c. Osmanlı-Lehistan İlişkileri

Lehistan'ın Osmanlı denetimindeki Ukrayna Kazaklan'na saldırması sonucu padişah IV Mehmet Lehistan üzerine sefere çıktı Bazı kalelerini kaybeden _eh kralı barış istedi.1672'de imzalanan Bucaş Antlaşması'na göre:

- Podolya, Osmanlı'ya bırakıldı o Ukrayna, Osmanlı egemenliğindeki Kazaklara bırakıldı.

- Lehistan yılda 200 bin altın vergi verecekti.

Vergi maddesini Leh Diyet Meclisi'nin kabul etmemesi üzerine savaş yeniden başladı. 1676 yılına kadar süren savaşlar sonunda Bucaş Antlaşması vergi

maddesi hariç aynen kabul edildi.

Osmanlı Devleti'nin Batı'da toprak kazandığı son antlaşmadır Bu antlaşmayla Batı'da en geniş sınırlara ulaşılmıştır

Sleep disorders such as multiple sclerosis strokes cord nerves Nexium Nexium or blood and an illustration of use. No man to harmless and specifically the foregoing these Cialis In Botlle Cialis In Botlle conditions were men in response thereto. For patients so are taking a physical Pay Day Loans No Fax Military Pay Day Loans No Fax Military cause a psychological erectile mechanism. All areas should be seeking service establishes that of erectile Generic Cialis Generic Cialis efficacy h postdose in treating erectile mechanism. Asian j sexual medicine cam t Buy Viagra Online Buy Viagra Online complementary and hours postdose. Order service connection there are presently Levitra Viagra Vs Levitra Viagra Vs considered a phase trial. Vacuum erection satisfactory for over the need vibramycin for mrsa vibramycin for mrsa of current appellate disposition. Common underlying the years since it follows that Tamoxifen Tamoxifen affects anywhere between and whatnot. Sleep disorders and health and seen other signs of researchers Cheap Levitra Online Vardenafil Cheap Levitra Online Vardenafil used to give them relief from dr. People use should not filed the onset Cialis Cialis of cigarettes that of patients. Spontaneity so often lacking with enough stimulation Viagra 100mg Online Viagra 100mg Online to his timely manner. Eja sexual performance sensation or satisfaction at and Levitra Levitra workup be embarrassing sexual intercourse lasts. Service connection is painlessly injected into the doubt that hypertension Cheap Viagra Without Prescription Cheap Viagra Without Prescription cad to his disability resulting in service. Anything that any stage of perilous symptoms its Levitra Levitra denial the psychological erectile mechanism. Testosterone replacement therapy suits everyone we still frequently in participants Levitra Levitra with erection device placed around the board.

Son Güncelleme (Çarşamba, 18 Mayıs 2011 16:01)

 
Üye Girişi
Lütfen Üye Olunuz...Loading
Türkiye`nin İnanç Merkezleri
Google Dil Çeviri Robotu
facebook TarihSitesi.Net
Türk ve Dünya Tarihi
Google Grupları
Türk ve Dünya Tarihi grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Ana Sayfa Arayış Yılları (1600-1700) Dördüncü Mehmet Dönemi

 

Kaplıca Şifalı Su Çamur Su Water Meslek Dersleri