PostHeaderIcon 14 Yüzyıl Başlarında Yakın Doğu ve Avrupa Video Ders Anlatımı

OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞU

 

TEMEL KAVRAMLAR

TEKFUR

FÜTÜVVET

VOYVODA

İSKÂN

KOLONİZASYON

YÖRÜK

FETRET DEVRİ

HANEDAN

SALTANAT

ÖRF

ÇIKMA

DİRLİK

HİRFET

LONCA

GEDİK

MİRÎ ARAZİ

TAHRİR

1-GÜRCİSTAN

11- BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

21- BULGARİSTAN

2- ERMENİSTAN

12- SOMALİ

22- MAKEDONYA

3- AZERBAYCAN

13-CİBUTİ

23-ARNAVUTLUK

4- NAHÇIVAN ÖZERK CUM. (AZERBAYCAN)

14- ERİTRE

24- YUNANİSTAN

5- KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

15- HIRVATİSTAN

25- MACARİSTAN

6- GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ

16-BOSNA HERSEK

26- SLOVENYA

7- LÜBNAN

17- SIRBİSTAN

27- AVUSTURYA

8- İSRAİL

18- KARADAĞ

28- SLOVAKYA

9- ÜRDÜN

19-KOSOVA

29- ÇEK CUMHURİYETİ

10- KUVEYT

20- MOLDOVA

 

1. XIV. YÜZYIL BAŞLARINDA YAKIN DOĞU VE AVRUPA

Balkanlar ve Avrupa: XIV. yüzyıl başlarındaAvrupa devletleri, henüz siyasi birliklerini gerçekleştirememişlerdi. Özellikle Batı Avrupa'da derebeylik (feodalite) rejimi hüküm sürmekteydi. Bizans imparatorluğu, Marmara kıyılarındaki bazı şehirler, Kocaeli Yarımadası, Trakya, Makedonya ve Ege adalarının bir kısmı dışında diğer topraklarını kaybetmişti. Anadolu'da Türkiye Selçuklu Devleti ve beyliklerle; Balkanlarda da Sırplar ve Bulgarlarla mücadele halindeydi. Bulgar Devleti, sınırlarını Bizans yönünde genişleterek özellikle Karadeniz kıyısındaki Bizans şehirlerini ele geçirdi. Sırbistan da sınırlarını Bizans aleyhine genişletti. Ortodoks ve Katolik kiliseleri arasında mücadele yaşanıyor, Katolik Macarlar, Balkanları ele geçirerek Ortodoks Balkan devletlerini mezhep değiştirmeye zorluyordu. Bu da bölgede siyasi ve dinî çatışmalara neden oluyordu. İngiltere ve Fransa, Avrupa'nın önemli devletlerindendi.

Altın Orda Devleti (1227-1502): Cengiz Han'ın torunu Batu Han tarafından Hazar Denizi ile Karadeniz'in kuzeyinde kuruldu. Güçlü olduğu dönemde Moskova ve Kiev Knezliklerinin Karadeniz'e inme­lerine engel oldu. XIV. yüzyıl sonlarında Timur'un düzenlediği seferler sonunda ağır yenilgiler aldı ve parçalandı. 1502'de yı­kılmaları üzerine, Moskova Knezliği güçlenerek Rus Çarlığı hâline geldi.

Türkiye Selçuklu Devleti (1075-1308) ve Beylikler: Süleyman Şah'ın kurduğu bu devlet, 1243'te Kösedağ Savaşı sonrasında İlhanlılara bağımlı hâle gelerek siyasi ve askerî gücünü tamamen kaybetti. Bu dönemde ilhanlıların egemenliğini kabul etmek istemeyen Türkmen beyleri ço­ğunlukla Anadolu'nun batı bölgelerinde beylikler kurdular Böylece Anadolu'da Türkiye Selçuklu Beylikleri Dönemi başladı ve Anadolu Türk siyasi birliği bozuldu. Beylikler arasında Türkiye Selçuklu Devleti'nin yerini alabilme mücadelesi başladı. İlhanlı Devleti egemenliğinde yaşayan Türkiye Selçuklu Devleti, 1308'de Sultan II. Mesut'un ölümüyle sona erdi.

Memluk Devleti (1250-1517): Aybek tarafından Mısır'da kurulan Memlukler; Hicaz, Filistin, Lübnan, Suriye ve Güney Anadolu'ya kadar genişleyerek XIV. yüzyılın en güçlü devletlerinden biri oldular Abbasi halifesinin Mısır'da bulunması, Memluk-lere, islam dünyasında dinî üstünlük sağlıyordu. Baharat Yolu'nun Memluk toprakla­rından geçmesi de ekonomi­lerine büyük yarar sağlıyordu.

İlhanlı Devleti (1256-1335): Cengiz Han'ın torunu Hülâgû tarafından iran'da kurulan İlhanlı Devleti, Irak, Kafkasya ve Anadolu'ya egemen oldu. Kösedağ Savaşı'nda (1243) Türkiye Selçuklu Dev-leti'ni yenilgiye uğrattılar ve bu devleti egemen­likleri altına aldılar. 1335'te de yıkıldılar.

Son Güncelleme (Çarşamba, 25 Kasım 2015 07:15)

 
Üye Girişi
Lütfen Üye Olunuz...Loading
Türkiye`nin İnanç Merkezleri
Google Dil Çeviri Robotu
Türk ve Dünya Tarihi
Google Grupları
Türk ve Dünya Tarihi grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Site İçi Arama Motoru
Ana Sayfa Beylikten Devlete (1300-1453) 14 Yüzyıl Başlarında Yakın Doğu ve Avrupa Video Ders Anlatımı

 

Kaplıca Şifalı Su Çamur Su Water Meslek Dersleri