PostHeaderIcon Yavuz Sultan Selim (I.Selim) Dönemi Video Ders Anlatımı

Yavuz Sultan Selim (I.Selim) Dönemi Video Ders Anlatım

Yavuz Sultan Selim (I.Selim) Dönemi Ders Notu

YAVUZ SULTAN SELİM DÖNEMİ(1512-1520)
YAVUZ DÖNEMİNİN ÖNEMLİ OLAYLARI:
1)- Şehzadeler Sorunu
2)- İran Seferi ve Çaldıran Savaşı(1514)
Safevi Devleti Şah İsmail
3)- Turnadağ savaşı(1515)
Dulkadir oğulları Beyliği ile yapılmıştır.
4)- Mısır Seferi(Memlük Seferi)
1)- ŞEHZADELER SORUNU:
Yavuz Sultan Selim babasının yerine tahta geçtikten sonra, ağabeyleri Ahmet ve Korkut'un tahtı ele geçirmelerini engellemek amacıyla Fatih Kanunnamesine dayanarak şehzadeleri etkisiz hale getirdi.    Babası II. Bâyezid 'in doğudaki Safevi tehlikesine karşı önlem almaması üzerine, Yavuz Sultan Selim yeniçerilerin desteğiyle babasını tahttan indirerek padişah oldu.
NOT: Bu olay Yeniçerilerin bir şehzadenin tahta geçmesinde doğrudan rol oynadıkları ilk gelişmedir.
NOT: Böylece Yavuz, Cem olayına benzer bir olayın yaşanmasını ve Avrupa’nın Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmasını engellemiş oldu.
2)- İRAN SEFERİ VE ÇALDIRAN SAVAŞI(1514)
Sebep: Safevilerin Doğu Anadolu'yu ele geçirmek istemeleri ve Şiilik propagandası yapmaları.
Savaş: 1514 yılında Safevi Devleti hükümdarı ŞAH İSMAİL ile Osmanlı Hükümdarı YAVUZ arasında ÇALDIRAN ovasında yapıldı. Savaşı Osmanlılar kazandı.
Önemi: Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Şiilik tehlikesi ortadan kalktı.
3)- TURNADAĞ SAVAŞI(1515)
Bu savaşla Anadolu Beyliklerinin(Dulkadir oğulları Beyliği) siyasi varlığı kesin olarak sona erdi.
Böylece Anadolu Türk siyasi Birliğinin sağlanmasında son adıma yaklaşılmıştır.
4)- MISIR SEFERİ(MEMLÜK SEFERİ)
Mısır Seferine çıkarken Adana çevresinde ki Ramazan oğulları Beyliği Osmanlılar`a bağlılık bildirmiştir.
Böylece: Anadolu Türk Siyasi Birliği sağlandı.
Sebepleri:
a)- Fatih döneminde başlayan Hicaz suyolları meselesi
b)- Memlükler’in Cem Sultan'ı himaye etmeleri
c)- Osmanlılar ile Memlükler arasında Dulkadir oğulları yüzünden çekişme.
d)- Memlükler’in Şah İsmail ile ittifak kurmaları.
e)- Yavuz'un Memlük topraklarını ele geçirerek BAHARAT yolunu denetim altına almak istemesi.
f)- Her iki devletinde Türk-İslam dünyasının lideri olma mücadelesi.
Savaşlar: Yavuz Sultan Selim 1516' da MERCİDABIK Savaşında Memlük ordusunu yenerek Suriye ve Filistin topraklarına sahip oldu. Sultan Kansu Gavri öldürüldü.
1517'de RİDANİYE Savaşında Tomanbay komutasındaki Memlük ordusunu ikinci kez yenerek, bu devleti ortadan kaldırdı. Mısır toprakları Osmanlılara katıldı.
MISIR SEFERİNİN SONUÇLARI:
1)- Memlük Devletinin ortadan kalkmasıyla bu devletin toprakları Osmanlılara katıldı.( Suriye, Filistin, Hicaz, Mısır)
2)- Baharat yolunun denetimi Osmanlı Devletine geçti.
3)- Halifelik ve İslam'ın kutsal emanetleri Osmanlılara geçti. (Böylece Osmanlı Devleti İslam Dünyasının Lideri oldu.)
4)- Venedikliler Kıbrıs Adası için Memlükler’e verdikleri vergiyi Osmanlılara vermeye başladılar.

NOT: Osmanlı Devleti Baharat yolundan beklenen ticari kazancı elde edemedi. Çünkü Avrupalıların Ümit Burnu'nu bulmalarıyla Coğrafi yollar değişmiştir.

NOT: Yavuz'un İran ve Mısır seferleri sonucunda burada bulunan kültürel eserler ile bilim adamları ve sanatçılar İstanbul'a getirilmiş, böylece Osmanlı Kültüründe doğunun etkisi artmıştır.

YAVUZ SULTAN SELİM'İN DOĞU SİYASETİ:
Yavuz Sultan Selim'in amacı bütün Türkleri ve Müslümanları tek bayrak altına toplayarak Türk-İslam birliğini sağlamaktı.

Son Güncelleme (Çarşamba, 02 Temmuz 2014 12:33)

 
Üye Girişi
Lütfen Üye Olunuz...Loading
Türkiye`nin İnanç Merkezleri
Google Dil Çeviri Robotu
Türk ve Dünya Tarihi
Google Grupları
Türk ve Dünya Tarihi grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Site İçi Arama Motoru
Ana Sayfa Dünya Gücü Osmanlı Devleti (1453-1600) Yavuz Sultan Selim (I.Selim) Dönemi Video Ders Anlatımı

 

Kaplıca Şifalı Su Çamur Su Water Meslek Dersleri