PostHeaderIcon Tarih Boyunca Ortadoğu Videosu

Tarih Boyunca Ortadoğu Videosu

Tarih Boyunca Ortadoğu SWF

Tarih Boyunca Ortadoğu Ders Notu

Ortadoğu'da M.Ö.3000 'den günümüze kadar varolan devletler.Mısır Krallığı,Hititler,İsrail Krallığı,Asur İmparatorluğu,Babil İmparatorluğu,Persler,Makedon İmparatorluğu,Büyük İskender,Sparta,Roma İmparatorluğu,Bizans İmparatorluğu,Sasaniler,Emeviler,Abbsiler Devleti,Halifelik,Selçuklular,Haçlılar,Haçlı Krallıkları,Selahaddin İmparatorluğu Eyyubiler,Moğol İmparatorluğu,Osmanlı İmparatorluğu,Avrupa Koloniciliği ve günümüz Ortadoğu devletleri...

 

Tarih Boyunca Ortadoğu-Anadolu İlişkileri

Doç Dr. Ekrem MEMİŞ

Nuri KÖSTÜKLÜ
Konya 1992
Ortadoğu ülkelerinin Anadolu ile olan ilşkileri, çok eskilere dayanır. Ayazılı belgelerden öğrenebildiğimiz kadarıyla, bu ilişkilerin yaklaşık beşbin yıllık bir geçmişi vardır.
Anadolu'nun son derece önemli bir coğrafi konuma sahip olması, tarihin en eski devirlerinden itibaren Asya ve Avrupalıların olduğu kadar, Ortadoğu bölgesinde yerleşmiş olan kavimlerin de dikkatini çekmiş ve bu ülkeye hakim olabilmek için olağanüstü çabalar sarfetmişlerdir.
İşte biz, bu kısa fakat özlü çalışmamızda, geçmişten günümüze uzanan zaman dilimi içerisinde, Ortadoğu ülkelerinin Anadolu ile olan, siyasal, ekonomik ilişkilerini, yazılı belgelerin ışığında ele almaya çalıştık.
Objektif olabilmenin il ve temel şartı, peşin hükümlerden uzak durmaktır. Bizler de, mümkün olduğunca bu temel prensibe sadık kalmaya çalıştık. Başka bir deyişle kendimiz konuşmadık, belgeleri konuşturduk.
Çalışmamızın Ortadoğu-Anadolu ilişkilerinin tarihine olduğu kadar, Ortadoğu ülkeleri ile Anadolu arsında mevcut olan bir takım önemli problemlerin kökenine ışık tutacağı kanaatindeyiz.
Bu araştırma ortak bir çalışmanın ürünüdür. "EN ESKİ ÇAĞLARDAN YENİÇAĞA KADAR ORTADOĞU ANADOLU İLŞKİLERİ" başlığını taşıyan Birinci Bölüm Doç Dr. Ekrem MEMİŞ, "YENİ VE YAKINÇAĞLARDAN GÜNÜMÜZE KADAR ORTADOĞU ANADOLU İLiŞKİLERİ" başlığını taşıyan ikinci bölüm Yrd. Doç. Dr. Nuri KÖSTÜKLÜ tarafından kaleme alınmıştır.
İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

BİR AÇIKLAMA

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

EN ESKİ ÇAĞLARDAN YENİÇAĞA KADAR ORTADOĞU- ANADOLU

İLİŞKİLERİ

I. MÖ. 3. BİNY1LDA ORTADOĞU-ANADOLU İLİŞKİLERİ

l-MÖ. 3. BİNYILDA ORTADOĞU'DAN ANADOLUYA YAPILAN

SEFERLER VE SEFERLERİN AMACI

2- MÖ. 2. BİNYILIN BAŞLARINDA ANADOLU-MEZOPOTAMYA
İLİŞKİLERİ VE MEZOPOTAMYA'DAN ANADOLUYA GELEN
ASURLU TÜCCARLAR

II- HİTİTLER DÖNEMİNDEN YENİÇAĞA KADAR ORTADOĞU-

ANADOLU İLİŞKİLERİ

l- HİTİTLER'İN TAKİP ETTİĞİ DIŞPOLİTİKA

2- EGE GÖÇLERİ'NDEN SONRA ASUR'UN ANADOLU
ÜZERİNDEKİ EMELLERİ

3- ORTAÇAĞLARDA ANADOLU'YA YÖNELİK ARAP AKINLARI

İKİNCİ BÖLÜM

YENİ VE YAKIN ÇAĞLARDAN GÜNÜMÜZE ORTADOĞU ÜLKELERİNİN ANADOLU ÜZERİNDEKİ NİYETLERİ

I- BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINA KADAR ORTADOĞU ÜLKELERİ-
ANADOLU İLİŞKİLERİ

l- OSMANLI DEVLETİ HAKİMİYETİ ARAPLAR'IN XIX.
YÜZYILDAN İTİBAREN TÜRKLER'LE İLİŞKİLERİNE
GENEL BİR BAKIŞ

a) Suriye-Arabistan ve Mısır'ın Osmanlı Hakimiyetine
Geçişi.:

b) Arap İsyanları ve Türklük Aleyhtarı Davranışlar

2- İRAN-ANADOLU İLİŞKİLERİ VE ŞİA

II- BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDAN SONRAKİ GELİŞMELER

l - YENİ TEŞEKKÜL EDEN ARAP DEVLETLERİNİN ANADOLU
VE TÜRKLER HAKKINDAKİ SİYASETLERİ VE GÜNÜMÜZE
KADAR UZANAN BAZI PROBLEMLER

a) Suriye

b) Irak

c) Mısır

d) Suudi Arabistan

2- İRAN'IN ANADOLU YA YÖNELİK PROPAGANDALARI

3-İSRAİL'İN ANADOLUYA KARŞI DUYDUĞU İLGİ

SONUÇ

EKLER

BİBLİYOGRAFYA

İNDEKS

Son Güncelleme (Çarşamba, 25 Kasım 2015 07:17)

 
Üye Girişi
Lütfen Üye Olunuz...Loading
Türkiye`nin İnanç Merkezleri
Google Dil Çeviri Robotu
Türk ve Dünya Tarihi
Google Grupları
Türk ve Dünya Tarihi grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Site İçi Arama Motoru
Ana Sayfa Dünya Tarihi Videoları Tarih Boyunca Ortadoğu Videosu

 

Kaplıca Şifalı Su Çamur Su Water Meslek Dersleri