PostHeaderIcon Müslümanların Mekke'deki Faaliyetleri

Müslümanların Mekke'deki Faaliyetleri:

Hz. Muhammed, sık sık Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası'na giderek burada yalnız kalıyor ve Haniflik inancı üzere Allah'ın varlığı ve birliğini düşünüyordu. Kırk yaşına girdiği 610 yılı Ramazan ayının 27 gecesi Hira Mağarası'nda ibadetle meşgulken, Cebrail adlı melek tarafından kendisine Allah'ın ilk vahyi ulaştırıldı Bu vahiyde "Yaratan Rabb'inin adı ile oku O, insanı kanpıhtısından yarattı Oku! Senin Rabb'in en cömert olandır O, kalemle yazmayı öğreten, insana bilmediğini öğretendir" denildi. Çok endişelenen ve heyecanlanan Hz. Muhammed, evine gelerek başından geçenleri eşi Hz. Hatice'ye anlattı. Daha sonra ikisi birlikte Hz. Hatice'nin Mekke'de önemli bir bilgin olan amcasının oğlu Varaka'nın yanına gittiler Varaka, Hz. Muhammed'i dinledikten sonra, "Müjde ey Muhammed! Meryemoğlu İsa'nın haber verdiği son peygambersin. Sana gönderilen melek, Musa'ya da gelen Cebrail'dir." dedi.

İlk vahiyden sonra Cebrail uzun bir süre görünmedi. Sonunda bir gün Cebrail tekrar geldi. Bu kez kendisine "Ey Muhammed! Kalk ve insanları Allah'ın azabından sakındır" ayetini bildirdi. Böylece Hz. Muhammed'in peygamberlik görevi başlamış oldu.

Hz. Muhammed, insanları İslam dinine davet etmeye başladı. Kendisine ilk olarak eşi Hz. Hatice inandı İkinci olarak Hz. Ali, daha sonra azat ettiği kölesi Zeyd ve Hz. Ebu Bekir Müslüman oldular. Bunlara ilk Müslümanlar denilmiştir .

Önceleri İslamiyeti gizlice anlatan Hz. Muhammed, Allah'tan gelen emirle, İslamiyeti açıktan yaymaya ve putlara tapınmanın yanlışlığını anlatmaya başladı. Puta tapınan müşrikler, Hz. Muhammed'in İslam dinini anlatmak için yaptığı çalışmaları pek fazla önemsemediklerinden önceleri Hz. Muhammed'in davetine ses çıkarmadılar Zira bu yeni dinin insanlar arasında kabul görmeyeceğini düşünüyorlardı Bunun için de Hz. Muhammed ve Müslümanlarla sadece alay etmekle yetindiler .

Hz. Muhammed, İnsanları, "gerçek ve bir olan sonsuz kudret sahibi Allah'ı tanımaya, ona ibadet etmeye, kötülüklerden uzaklaşmaya ve iyilik yapmaya, putperestliği bırakmaya, dünya ve ahiret mutluluğunu sağlayacak işler yapmaya" davet ediyordu. Hz. Muhammed'in İslam dinine daveti, insanlar arasında yayılmış, her yerde konuşulur olmuştu. Bu davetini her yerde sürdürmesi Mekkeli müşrikleri kızdırdı Müşrikler, İslamiyete karşı tavır alarak Müslümanlara baskı yapmaya ve kötü davranışlarda bulunmaya başladılar Müşriklerin baskıları sonuçsuz kalınca, Hz. Muhammed'le anlaşmak istediler Ona, amcası Ebu Talip aracılığıyla İslamiyeti anlatmaktan vazgeçmesine karşılık devlet başkanlığı, mal ve çok miktarda para teklif ettiler Fakat Hz. Muhammed bu teklifleri hemen reddetti ve şu cevabı verdi:

-Vallahi, bu işi bırakmam için güneşi sağ elime, ayı da sol elime koyacak olsalar yine de davamdan vazgeçmem. Ya Allah bu dini hâkim kılar ya da onun uğrunda ölürüm. Ben Allah'ın bana bildirdiğinden başka bir şey söylemiyorum.

Hz. Muhammed'in bu cevabı üzerine müşrikler, Müslümanlara uyguladıkları baskı ve işkenceleri artırdılar Müşriklerin eziyetleri dayanılmaz bir hâl alınca Hz. Muhammed, bir kısım Müslümanın Habeşistan'a göç etmesine izin verdi. Müslümanlardan, önce on altı daha sonra doksan kişi Habeşistan'a göç etti ( 615).Müşrikler, Mekke'deki Müslümanlara eziyet etmeyi sürdürdüler onları aç ve susuz bıraktılar Bu gelişmelerle birlikte, Mekkelilerin Müslümanlar üzerindeki baskıları yoğunlaştı.

Peygamberliğin yedinci yılında İslam'ın yayılışını engelleyemeyen müşrikler, bütün Müslümanlar ve Beni Haşim kabilesi ile görüşmeyi, ticaret yapmayı yasakladılar Bunu bir sözleşme hâline getirip Kabe duvarına astılar.Böylece Ebu Talip mahallesinde toplanan Müslümanlara boykot uygulaması başladı. Bu kuşatma üç yıl sürdü. Fakat yine de Mekkeli müşrikler istedikleri gibi bir sonuç elde edemediler Sonunda boykot kalktı Peygamberliğin onuncu yılında Hz Muhammed'in iki büyük manevi desteği olan amcası Ebu Talip ile eşi Hz. Hatice vefat etti. Böylece Müslümanlar boykotun kaldırılışının sevincini ve Ebu Talip ile Hz. Hatice'nin vefatının üzüntüsünü birlikte yaşadılar .

Hz. Muhammed, Mekke'de Müslümanlara yönelik baskılara rağmen Kabe'yi ziyarete gelen kabilelere İslam dinini tebliğ etmeyi sürdürdü. 619 yılında Kabe'yi ziyarete gelen altı Medineli ile Akabe denilen yerde karşılaşan Hz. Muhammed, onları İslamiyete davet etti. Medinelilerde İslamiyeti kabul ettiler Medinelilerle 621 ve 622 yıllarında iki görüşme daha yapıldı Bu görüşmelere I. ve II. Akabe Biadları denilmiştir Bu görüşmelerde Medineli Müslümanlar, Hz. Muhammed'e bağlı kalacaklarına ve emirlerine uyacaklarına söz verdiler Bunun üzerine Mekke'deki Müslümanlar, Hz. Muhammed'in izniyle Medine'ye göç etmeye başladılar.

Son Güncelleme (Cuma, 27 Kasım 2015 18:26)

 
Üye Girişi
Lütfen Üye Olunuz...Loading
Türkiye`nin İnanç Merkezleri
Google Dil Çeviri Robotu
Türk ve Dünya Tarihi
Google Grupları
Türk ve Dünya Tarihi grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Site İçi Arama Motoru
Ana Sayfa İslam Tarihi ve Uygarlığı Müslümanların Mekke'deki Faaliyetleri

 

Kaplıca Şifalı Su Çamur Su Water Meslek Dersleri