PostHeaderIcon Osmanlı Cihan Devleti Videosu

Osmanlı Cihan Devleti Videosu

Osmanlı Cihan Devleti Ders Notu

"Osmanoğulları padişahlarının bu kadar memleketler zaptetmelerinin hikmeti budur ki vezirlerinden birisi vezir-i azamlık ve ulu vekalet makamına oturunca istiklal yuları eline verilip saltanat işlerine ondan başka hiç kimse karışmaz. Memuriyet ve makam sahipleri günahsız yere azlolunmaz. Kılıç ve savaş erbabı temiz ve disiplinli cinsce asil aralarında yabancı yok. İçlerinde şöhret ve süs raht ve baht yok. Reaya ve beraya rahat. Beytülmal parası ile hazineleri dolu. Vakıf ve yetim malı hazinelerine girmez. Halktan zulüm ile bir akçe alınmaz. O bakımdan devletlerinin talihi açık ve istediklerinin husule gelme sebepleri hep hazır. Kılıçları üstün ve himmetleri çekici."

Elveda Osmanlı / Bir Cihan Devleti'nin Çöküşü:

Meriç Irmağı’nın öte yakası, yani koca Rumeli elimizden nasıl çıkmıştı? Buradaki soydaş ve dindaşlarımızın âkıbeti ne olmuştu? Düşmanlarının bile takdirini kazanan Şükrü Paşa Edirne’yi nasıl müdafaa etmişti? Yeryüzünü bir cehenneme çeviren Birinci Dünya Savaşı’na nasıl atılmıştık? Çanakkale’de bir destan yazan; Irak, Filistin ve Hicaz cephelerinde çöl sıcakları, açlık, susuzluk ve her türlü mahrumiyet içinde mücadele eden; Sarıkamış’ın karlı dağlarında donarak şehit olan Mehmetçiklerimizin hikâyeleri... Çöl Kaplanı namıyla meşhur Fahrettin Paşa’nın Medine’deki şanlı müdafaası... Asırlarca aynı gökkubbe altında beraberce yaşadığımız bazı halkların ihanetleri... Ve günbatımı: mütâreke ve işgal.

Osmanlı Devleti’nin idam fermanı demek olan Mondros Mütarekesi imzalanmış, devletin kalpgâhı olan İstanbul işgal edilmiştir. Güzel İzmir, Yunan palikaryaların çizmeleri altında inlemektedir. Bütün bir Anadolu işgal ve ilhâkın arefesindedir.
Elbette o birkaç çadırdan cihangirâne bir devlet çıkaran ve asırlarca dünyayı titreten bir millet, böyle bir zillete tahammül etmeyecek, tarihinden aldığı azim ve inançla yepyeni bir mücadeleye başlayacaktır.

ELVEDA OSMANLI; Osmanlı’nın son yıllarında yaşanan bu tarihî gerçeklerin bütün halinde anlatıldığı bir hikâyesidir. Bu hikâye, Osmanlı’nın çözülüş ve dağılışının, bir cihan devletinin yağmalanışının hikâyesidir.

Fakat ELVEDA OSMANLI bir hikâye kitabı değildir. Monoton bir tarih kitabı da değildir. Her bir hükmü belge ve kaynaklara dayanan, olayların tarihî roman üslûbunda anlatıldığı bir belgeselle karşı karşıyasınız.

ELVEDA OSMANLI; her yaştan ve seviyeden okurun okuyabileceği ve rahatlıkla anlayabileceği bir kitap. Özellikle lise öğrencileri ve öğretmenleri için zevkle okunabilecek bir tarih kitabı, daha doğrusu bir belgesel tarih romanı. Bu kitap; “Tarihimizi nasıl zevkle öğrenebilir ve öğretebiliriz” sorusuna güzel bir cevap niteliğinde.
Belgesel metodu, romansı üslubu ve bütüncül yaklaşımıyla tarihi yaşayacaksınız.

Son Güncelleme (Cuma, 27 Kasım 2015 18:38)

 
Üye Girişi
Lütfen Üye Olunuz...Loading
Türkiye`nin İnanç Merkezleri
Google Dil Çeviri Robotu
Türk ve Dünya Tarihi
Google Grupları
Türk ve Dünya Tarihi grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Site İçi Arama Motoru
Ana Sayfa Osmanlı Tarihi Videoları Osmanlı Cihan Devleti Videosu

 

Kaplıca Şifalı Su Çamur Su Water Meslek Dersleri