PostHeaderIcon Atatürk’ün Tarih Öğrenimine Verdiği Önem

Atatürk’ün Tarih Öğrenimine Verdiği Önem:Tarihe büyük ilgi duyan Atatürk, “Eğer bir millet büyükse kendisini tanımakla daha büyük olur.”diyerek tarih öğrenimine verdiği önemi göstermiştir. O, Türklüğün bütün özelliklerini,niteliklerini dile getirmekle kalmamış, Türk gencine kendi tarihini öğrenmeyi bir hedef olarak göstermiştir. Atatürk Türk ve dünya tarihinin araştırılması konusunda büyük gayret göstermiştir. O bu konuda şöyle demektedir: “Türk milletinin tarihi,şimdiye kadar sanıldığı gibi yalnız Osmanlı tarihinden ibaret değildir. Türk’ün tarihi çok daha eskidir. Büyük devletler kuran ecdadımız büyük ve şümullü medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için bir borçtur. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.” Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti ni kurduktan sonra Türk tarihinin doğru kaynaklara dayandırılarak araştırılmasına büyük önem vermiştir. Türk tarihi ile ilgili bilimsel çalışmalar yapılabilmesi için 1931 yılında Türk Tarihi Tetkik Cemiyetini kurdurmuştur. Atatürk mirasının bir bölümünü, daha sonra adı TürkTarih Kurumu olan bu cemiyete bırakmıştır.

ATATÜRK VE TARİH : Bilinen 3200 yıllık tarihinde Hatti ve Hitit uygarlıklarından izler taşıyan; Frigya, Likya ve Pers egemenliklerini; İskender'i, Trakya ve Selefki krallıklarını; Roma ve Selçuklu dönemlerini, Osmanlıyı ve Timur'u gören Ankara, binlerce yıl boyunca değişik isimlerle anılmıştı. Bunlardan birkaçı, aynı anlamlarda olan Ankuvva, Ankira, Ankagra, Angori, Engüri, Angora ve benzerleridir. Frigya kralı Gordios'un oğlu Kral Midas'ın, denizden 960 metre yükseklikteki Ankara platosunda Ankor adı verilen bir gemi çapası bulup çevreye bu ismi verdiği efsanesi yaygın bir görüştü. Ankara adı gerçekten birgemi çapasında mı gelmişti? Atatürk hiç de böyle düşünmüyordu... Yunanistan Başbakanı Venizelos'un, Atatürk'ü resmen Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiği yıllardı. Türkiye'yi ziyaret etmekte olan Yunanistan Başbakanı General J. Metaksas ve beraberindeki heyet, 17 Ekim 1937 Salı günü saat 17.00'da Atatürk tarafından Çankaya'da kabul edildi. Atatürk: An kara adının nereden geldiğini bilir misiniz ekselans? General J. Metaksas: Bilemiyorum. Atatürk: (Dünya atlasının bir sayfasını açıp Asya'da Baykal Gölü yakınındaki "Angarsk" kentini gösterir.) İşte buradan geliyor, ekselans! General J. Metaksas: Pek ikna olmadım. Başka bir fikrin var mı? Atatürk: Orta Asya'daki Seyhun ve Ceyhun nehirlerinin isimleri nasıl Adana çevresindeki nehirlere Seyhan ve Ceyhan olarak verilmişse, Ankara adı da çok eski tarihlerde (Türklerce) Orta Asya'dan getirilmiş olamaz mı? General J. Metaksas: Dikkate almak lazım. Tarih bunu netleştirecektir.

Atatürk'ün Millî Dış Politikası, C 2, s.371 'den uyarlanmıştır. "Atatürk ve Tarih" adlı metinde Atatürk'ün, Türk Tarihi ile ilgili vurgulamak istediği nedir?

Son Güncelleme (Pazar, 15 Kasım 2015 21:59)

 
Üye Girişi
Lütfen Üye Olunuz...Loading
Türkiye`nin İnanç Merkezleri
Google Dil Çeviri Robotu
Türk ve Dünya Tarihi
Google Grupları
Türk ve Dünya Tarihi grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Site İçi Arama Motoru
Ana Sayfa Tarih Bilimi Atatürk’ün Tarih Öğrenimine Verdiği Önem

 

Kaplıca Şifalı Su Çamur Su Water Meslek Dersleri