PostHeaderIcon Mısır Uygarlığı

Mısır Uygarlığı:(M.Ö.3000 M.Ö.400)

Afrika'nın kuzeydoğusunda yer alan Mısır'da ilk yerleşmeler Nil Nehri kıyılarında olmuştur. Mısır'da ilk siyasi teşkilatlanma "nom" adı verilen şehir devletleri şeklindedir. MÖ 3000 yılında Kral Menes, Mısır'a tamamen hâkim olarak ülkede ilk kez siyasi birliği sağlamıştır. Kral Menes ile beraber Mısır'da "firavun" adı verilen dinî ve siyasi gücü olan tanrı-kralların yönetimi başlamıştır Firavunlar döneminin en önemli olayı, MÖ 1280'de Hititlerle yapılan Kadeş Antlaşması olmuştur. Bu antlaşma tarihte bilinen ilk yazılı antlaşmadır MÖ 6. yüzyılda Pers işgaline uğrayan Mısır, MÖ 4. yüzyılda İskender'in bölgeye gelmesine kadar bu devletin egemenliğinde kalmıştır.

Mısır'da toplum yukarıdaki görselde görüldüğü gibi kâtipler, rahipler, askerler; tüccarlar, zanaatkarlar; çiftçiler ve köleler olmak üzere çeşitli sınıflara ayrılmıştır Mısır ekonomisi tarım, ticaret ve madenciliğe dayanmıştır Mısırlılar, Asya ve Afrika ülkeleri ile ticari ilişkilerde bulunmuşlardır Mısırlılar, hiyeroglif adı verilen resim yazısı kullanmışlardır Yazılarını papirüs bitkisinden yapılan kâğıtlara yazmışlardır Çok tanrılı dine inanan Mısırlılar, ölümden sonraki yaşama inandıkları için ölülerini mumyalamışlardır Mumyalama teknikleri sayesinde insan vücudunu tanıyan Mısırlılar, tıp alanında ve eczacılıkta gelişmişlerdir. Matematikte ondalık sayı sistemini bulmuşlar, ilk defa dört işlemi kullanmış, "pi sayısf'nı bugünkü değerlerine yakın hesaplamışlardır Mısırlılar geometride de önemli ilerleme kaydetmişlerdir Nil Nehri'nin hareketlerini incelemeleri astronomide gelişmelerine katkıda bulunmuş, bu da takvimi icat etmelerini sağlamıştır Mısır'da Firavunlar için piramitler, halk için ise labirent adı verilen mezarlar yapılmış; bu mezarlara her türlü araç, gereç ve yiyecekler konulmuştur Bu anlayış Mısırlıların ölümden sonra yaşama inanmalarından kaynaklanmaktadır .

HEREDOTOS ANLATIYOR: Rahipler bana dediler ki kral bütün toprakları Mısırlılar arasında bölüştürmüş, herkesin payına aynı ölçüde toprak düşmüştür Her toprak sahibi yılda bir kez ve belli zamanda kira gibi bir şey ödüyor. Kral da kendisine bu yolla bir gelir sağlamış oluyordu. Irmak tasmasıyla toprak su altında kalırsa toprak sahibi krala durumu anlatıyor, bunun üzerine kral adamlarını gönderip toprağı ölçtürüyor ne kadar eksildiği saptanıyor ve köylü vergisini o ölçüde eksik ödüyordu. Bana öyle geliyor ki sonradan Yunanistan'a geçmiş olan geometrinin kökeni budur.

Heredotos, Heredot Tarihi, s. 122

Son Güncelleme (Pazar, 29 Kasım 2015 16:08)

 
Üye Girişi
Lütfen Üye Olunuz...Loading
Türkiye`nin İnanç Merkezleri
Google Dil Çeviri Robotu
Türk ve Dünya Tarihi
Google Grupları
Türk ve Dünya Tarihi grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Site İçi Arama Motoru

 

Kaplıca Şifalı Su Çamur Su Water Meslek Dersleri